دوربین مخفی غیب شدن بچه - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی  غیب شدن بچه را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی غیب شدن بچه

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی  غیب شدن بچه را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در ابتدای کار روند کلی دوربین مخفی نشان داده می شوند شما پسر بچه ای کوچک را مشاهده می کنید که به سمت دیواری که دو نفر آن را  حمل می کنند می رود و سپس از داخل در آن وارد می شود و غیب می شود.

بعد نشان داده می شود که در داخل دیوار یک در مخفی تعبیه شده است.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می رویم مادر پسر بچه از افراد می خواهد که مدت کوتاهی مراقب فرزند او باشند در این هنگام افرادی که در حال حمل دیوار هستند از راه می رسند و درست آن را در منطقه ای که در مخفی وجود دارد قرار می دهند پسر بچه نیز به سوی در می دود و از آن داخل می شود.

افراد بعد از رفع خستگی دوباره به حمل دیوار ادامه می دهند افراد متعجب می شوند و به دنبال پیدا کردن پسر بچه می افتند.

واکنش های افراد بسیار جالب و دیدنی است.