پیانیست نابینا فوق العاده - شبکه‌ما

این پیانویست نابیناست و ژاپنی می باشد که در 21 سالکی بعد از سال 2013 در رویای ابرت هال لندن می رود .

پیانیست نابینا فوق العاده

دسته بندی ها:
توضیحات:

این پیانویست نابیناست و ژاپنی می باشد که در 21 سالکی بعد از سال 2013 در رویای ابرت هال لندن می رود .از کودکی در کار پیانو زدن بوده و فیلم اون را می توانید از کودکی در این ویدیو تماشا کنید

بسیار جالب می باشد که این افراد از ادم های بینا هم استعدادشان بیشتر هست و هم به خودشان بیشتر اعتقاد دارند .اگر انسان ها نیز این گونه به خودشان معتقد بودند و انقدر از واژه های منفی استفاده نمی کردند  الان اوضاعشان خیلی بهتر این ها می بوده است