دوربین مخفی چتر باز - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی چتر باز را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی چتر باز

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی چتر باز را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی در ابتدای کار یک کلیپ از جنگ جهانی و صحنه سقوط چتر بازان نشان  داده می شود و سپس آهنگ حماسی که در ان زمان پخش می شده است.

حال افراد در بالای یک درخت باندی را قرار داده اند و آن آهنگ حماسی دوران جنگ را پخش می کنند.

همچنان فردی نیز که چتر باز است و ریش بسیار زیادی دارد در بالای درخت مخفی شده است تا در لحظه مناسب خود را به پایین پرتاب کند.

افرادی برای رد شدن از زیر درخت در حال نزدیک شدن به آن هستند که در ابتدا صدای آهنگ توجه آن ها را به خود جالب می کند و کمی جلوتر ناگهان چتر باز از بالای درخت به پایین افتاده و آویزان می شود و به افراد سلام نظامی می کند.

افراد که منتظر چنینن اتفاقی نبودند در لحظه اول  می ترسند و فرار می کنند و بعد از مدتی  شروع به خندیدن می کنند چرا که قضیه را فهمیده اند.