سگ شکمو - شبکه‌ما

این سگ مانند انسان ها غذا سفارش می دهد و با چاقو چنگال و قاشق غذا می خورد و همانطور که میبیند روز صندلی و...

سگ شکمو

دسته بندی ها:
توضیحات:

این سگ مانند انسان ها غذا سفارش می دهد و با چاقو چنگال و قاشق غذا می خورد و همانطور که میبیند روز صندلی و پشت میز نشسته و لباس به تن دارد و دهان خود را دستمال نیز پاک می کند

اصلا هم برای خوردن عجله ندارد و خیلی شیک و با کلاس غذا می خورد. اما این غذا خوردن خیلی بامزست که سگ ها را روی صندلی نشانده اند و برای آنها تیشرت های بزرگی پوشانده اند .برای هر سگ نیز یک ادم داخل این تیشرت ها دست هایش را برده و بجای دست های حیوانات استفاده می کند