عمر قایق کوچولو - شبکه‌ما

اینن ویدیو یک داستنی از زندگی یک قایق کوچولو می باشد .

عمر قایق کوچولو

دسته بندی ها:
توضیحات:

اینن ویدیو یک داستنی از زندگی یک قایق کوچولو می باشد .قایقی را می بینیم که به همه جا و در هر ززمان و آب و هوایی و در کثیفی و تمیزی در آب سفر می کند و در روز و شب و باران و برف و شلوغی و خلوتی

همین طور این قایق به راه خودش ادامه می دهد که در راه به یک سری پرنده می خورد و بادبان خودش را کمی از دست می دهد و پاره می شود

سپس به صخره ای می خورد و می ایستد و در آنجا ادمی سوار می شود و به جنگ و طوفان می رود و کم کم از بین می رود