تصادف وحشتناک در عروسی - شبکه‌ما

عروسی ها همیشه بهترین خاطرات را برای ما به  ارمغان می اورند ولی چقدر بد می شود که این عروسی ها تبدیل به عزا شوند وقتی...

تصادف وحشتناک در عروسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

عروسی ها همیشه بهترین خاطرات را برای ما به  ارمغان می اورند ولی چقدر بد می شود که این عروسی ها تبدیل به عزا شوند

وقتی اتفاق بدی در عروسی بیفتد همیشه با به یاد اوردن عروسی این صحنه ها و حوادث برای ما تکرار شوند و به جای شادی به غم و اندوه تبدیل شوند

کاش می شد که دیگر موقعی که پشت ماشین عروس راه می افتیم خیلی با احیاط برویم تا مانند این موتوری که دوست دارد ویراژ بدهد و به عروس دوماد برسد با تریلی تصادف نکنیم  تا عروسی را برای همه زهر کنیم