تبلیغ جدید سایپا برای پراید - شبکه‌ما

در این ویدیو چهار سر نشین می بینیم که هر 3  نفر آن ها کم کم می خوابند و پدر آن ها که رانندگی می...

تبلیغ جدید سایپا برای پراید

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو چهار سر نشین می بینیم که هر 3  نفر آن ها کم کم می خوابند و پدر آن ها که رانندگی می کند بیدار است و یک دفعه صدای موبایل می اید و موبایل از دست راننده می افتد و جلو را نمی بینید که با صدای زنگ موبایل و کسی بیدار نمی شود و ناگهان خودش در مرز یک سانتی متوجه ماانع می شود و ترمز می کند که باز هم هیچ کس بیدار نمی شود و این امر به نظر خیلی عادی است که این ترمز را فکر نمیکنم بهترین بنز نیز داشته باشد!