شیوه جدید گدایی - شبکه‌ما

در این ویدیو می بینیم که یک ویدیو واقعی از روش جدید تکدی گری می باشد که در این روش مردم به یک کسی که...

شیوه جدید گدایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو می بینیم که یک ویدیو واقعی از روش جدید تکدی گری می باشد که در این روش مردم به یک کسی که چادر را رویش انداخته و گدایی می کند کمک می کنند و و گاهی نیز افراد به جای کمک به این فرد به صندوق صدقات پول می اندازند و در نهایت می بینند که این کسی که رویش چادر انداخته فقط یک مانکن است که از صبح تا شب اونجا می ماند و صاحبش هر شب می اید و پول های آن را با یک ماشین شاسی بلند در تاریکی می برد