بندبازی در ابشار ویکتوریا - شبکه‌ما

باز هم خطر و ترس و همیجان را در یک جا این فرد جا داده است که عرض ابشار ویکتوریا را با آن هوای بد...

بندبازی در ابشار ویکتوریا

دسته بندی ها:
توضیحات:

باز هم خطر و ترس و همیجان را در یک جا این فرد جا داده است که عرض ابشار ویکتوریا را با آن هوای بد بند بازی می کند

خیلی جالب هست که این افراد انقدر به خودشان امیدوار هستند و اعتماد به نفس دارند .

میتوان گفت که همین هست که همیشه موفق هستند و می توانند سخت ترین کار ها رو که حتی تماشای آن نیز برای ما سخت و غیر ممکن است را به راحتی انجام دهند . در کارهایشان بسیار موفق شوند .این ابشار نیز بسیار زیباست