اموزش نقاشی کاریکاتور هواپیما - شبکه‌ما

nر ابتدا باید یک بیضی بکشیم و انتهای هواپیما را لوزی کوچکتر می کشیم .

اموزش نقاشی کاریکاتور هواپیما

دسته بندی ها:
توضیحات:

nر ابتدا باید یک بیضی بکشیم و انتهای هواپیما را لوزی کوچکتر می کشیم .سپس یک بال خوشگل برای هواپیما می گذاریم که اسم این هواپیما را نیز در آن جا می نویسیم .

سپس چشمان این هواپیما را می گذاریم که عصبانی این چهره را در این نقاشی می کشیم .سپس دهان و دندان و سپس پنجره های آن را نیز می کشیم .موتور آن را نیز می کشیم و سپس چند تایی هم دود می کشیم .در نهایت نیز بینی این هواپیما را می کشیم