مارمولک بر سطح آب - شبکه‌ما

مارمولک ها را می بینیم که چقدر سریع می باشند برای این که بتوانند غذای خود را بخورند و این مارمولک خیلی جلب بر روی...

مارمولک بر سطح آب

دسته بندی ها:
توضیحات:

مارمولک ها را می بینیم که چقدر سریع می باشند برای این که بتوانند غذای خود را بخورند و این مارمولک خیلی جلب بر روی سطح آب می رود و در آنجا و با پاهای پشتش و دم خود خیلی سریع می دود و می گویند که در چند ثانیه 5 متر را می تواند بدود و او از پاهایش برای این کار استفاده می کند و خیلی جالب می باشد که این مارمولک نمی افتد درون آب و در واقع غرق نمی شود و به مقصد مورد نظر خود می رسد