گل های ژله ای - شبکه‌ما

سیم های مفتولی و فلزی که محکم هستند را برای این کار احتیاج داریم که در این جا نقره ای آن را استفاده می کنیم همینطور...

گل های ژله ای

دسته بندی ها:
توضیحات:

سیم های مفتولی و فلزی که محکم هستند را برای این کار احتیاج داریم که در این جا نقره ای آن را استفاده می کنیم

همینطور گلبرگ های کریستالی و برگ های آن و هم چنین مهره های گل های کریستالی برای استفاده در جاهای خالی استفاده می کنیم .

یک قسمت از گلبرگ ها سوراخ دارد که میله فلزی را از میان این ها رد می کنیم که گلبرگ ها می تواند 6 تا 8 تایی باشد و دو طبقه می باشد و طوری این ها را می پیچانیم تا محکم شوند