نرمش دادن کودک - شبکه‌ما

رشد و تکامل در لحظه تشکیل اولین سلول انسان شروع می شود و انسان را در مسیری قرار می دهد که استعداد های خود را...

نرمش دادن کودک

دسته بندی ها:
توضیحات:

رشد و تکامل در لحظه تشکیل اولین سلول انسان شروع می شود و انسان را در مسیری قرار می دهد که استعداد های خود را در تمام دوران زندگی به شکوفایی برساند

تا بتوانددر دوره های بعدی از این روش ها استفاده کند .شاید دیدگاه خیلی از ماها این باشد که ورزش در سنین نوجوانی شروع می شود و در جوانی گسترده می شود . این اصلا درست نیست .میتواان در دوره نوزادی نیز برای این نوزاد حرکات را انجام دهیم که در این ویدیو می بینیم