اختراع جدید تایوان - شبکه‌ما

این نوار جدید که با چسب به بدن بیمار وصل می شود اطلاعات فرد را از قبیل نبض و درجه حرارت بدن را از طریق...

اختراع جدید تایوان

دسته بندی ها:
توضیحات:

این نوار جدید که با چسب به بدن بیمار وصل می شود اطلاعات فرد را از قبیل نبض و درجه حرارت بدن را از طریق تلفن همراه یا تبلت را به پزشک منتقل می کند کاری که این روزها در تایوان مد شده و پزشکان از این روش استفاده می کنند و اگر یک پزشک بخواهد که برای هواخوری به خارج برود و امیدوار هستند که این وسیله حتی وقتی که مریض در دسترس نیست نیز بتوانند به آن ها توسط پزشک دسترسی داشته باشند و باعث ازدهام بیماران نیز در بیمارستان ها نشوند