موزیک ماهیچه ها - شبکه‌ما

این ویدیو خیلی جالب و بامزه هست که این فرد را که در صحنه می بینیم ورزش کار حرفه ای است و بدن او پر...

موزیک ماهیچه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

این ویدیو خیلی جالب و بامزه هست که این فرد را که در صحنه می بینیم ورزش کار حرفه ای است و بدن او پر از ماهیچه هست که با انقباض کردن این ماهیچه ها هر سری یکی از ساز های موسیقی به صدا در می اید و هم چنین در این وسط او می خواند و بسیار سریع گاهی باید ماهیچه های خودش را تکان دهد و هم چنین با دقت که اهنگ جالبی در بیاید و بر هر کدام از ماهیچه هایش یک سنسوری گذاشته که کاری خاصی انجام دهد