اسکی بازی کلاغ - شبکه‌ما

کلاغی که عاشق اسکی بازی کردن در برف هست .

اسکی بازی کلاغ

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلاغی که عاشق اسکی بازی کردن در برف هست .این کلاغ چیزی را پیدا کرده که سر هست و روی آن قرار می گیرد و بر شیروانی منازل سرسره بازی یا همان اسکی بازی می کند

جالب تر است که این کلاغ دوباره می رود و این را بر می دارد و دوباره می گذارد تا سر بخورد . به نظر این پرنده نیز برف و بازی و سرسره بازی را مانند انسان ها دوست دارد که حالا چگونه این کار به عقل او رسیده را ما نیز نمی دانیم