زن بی احتیاط و فرار راننده - شبکه‌ما

واقعا چرا بعضی ها فکر می کنند که اگر بدوند سریع تر می رسند و می توانند از خیابان رد شوند بدون اینکه ماشین به...

زن بی احتیاط و فرار راننده

دسته بندی ها:
توضیحات:

واقعا چرا بعضی ها فکر می کنند که اگر بدوند سریع تر می رسند و می توانند از خیابان رد شوند بدون اینکه ماشین به آن ها بزند. واقعا یکی دو دقیقه تاخیر انقدر وقت آن ها را ی گیرد و برای آن ها مهم هست

اگر این گونه هست واقعا چرا بقیه را بدبخت می کنند .؟در این ویدیو همه به راحتی موقعی که ماشین ها ایستاده اند از خیابان رد می شوند ولی منتها این خانم سریع و با سرعت بالا در خیابان می دود .این باعث می شود که تصادف کند و راننده نیز فرار کند