اموزش کیسه های ارامبخش لاوندر - شبکه‌ما

گیاه لاوندر که گیاه هایی شبیه بوته دارد و این گیاه برای ارامبخشی بسیار مناسب هست و هم چنین می توانیم از برگ های آن...

اموزش کیسه های ارامبخش لاوندر

دسته بندی ها:
توضیحات:

گیاه لاوندر که گیاه هایی شبیه بوته دارد و این گیاه برای ارامبخشی بسیار مناسب هست و هم چنین می توانیم از برگ های آن برای چای استفاده کنیم  .این گیاه ها گل دارند و صبر می کنیم تا گلش خشک شود و می چینیم و می گذاریم تا رطوبش کمتر شود و کیسه های ارامش بخش با آن ها بسازیم .ابتدا می اییم و آن ها را دانه دانه می کنیم و از ساقه هایش جدا می کنیم و کیسه های توری را تهیه می کنیم و این مواد را داخلشان می ریزیم