ادم خوارهای واقعی را پیدا کردند - شبکه‌ما

28 روز بعد و 28 هفته بعد  نام یککی از فیلم های خون اشام انگلیسی است .

ادم خوارهای واقعی را پیدا کردند

دسته بندی ها:
توضیحات:

28 روز بعد و 28 هفته بعد  نام یککی از فیلم های خون اشام انگلیسی است . افراد با ادم خواری صحنه های وحشتناکی را خلق می کنند اما رسانه های انگلیسی در دو روز گذشته به قتل و ادم خواری در این کشور خبر دادند که مشابه همین فیلم هاست که متیو مرد 34  ساله ای است که که ساعت یک ونیم به اقامت گاه بی خانمان آرگوید در ولز می رود و در حال خوردن صورت کریس دختر 23 ساله بود . پلیس در همان هنگام وارد محل  می شود و او را می کشد