اقتصاد ایران در انتظار مذارکات هسته ای - شبکه‌ما

نگاه اقتصاد ایران به مزاکرات هسته ای دیپلمات هاست که مزاکراتی که قرار است تا سوم اذر ماه امسال منجر به توافق دائم هسته ای...

اقتصاد ایران در انتظار مذارکات هسته ای

دسته بندی ها:
توضیحات:

نگاه اقتصاد ایران به مزاکرات هسته ای دیپلمات هاست که مزاکراتی که قرار است تا سوم اذر ماه امسال منجر به توافق دائم هسته ای تهران و قدرت های جهانی شود .احتمالا با کاهش و لقو تحریم هایی که باید به آن ها دسترسی کرده باشد محروم کرده است . صادرات نفت ایران قبلا خیلی بیشتر بوده است و بلوکه نشده بوده است و تحریم ها موانعی دیگر نیز در اقتصاد ضعیف ایران ایجاد کرده است که سهم ایران تنها 3 میلیارد دلار بوده است که می توان انتظار داشت این توافق عالیست