ارائه ی گزارشی از مقبره کورش کبیر - شبکه‌ما

آرامگاه کورش کبیر درنزدیکی تخت جمشید می باشد.این آرامگاه دارای 11 متر ارتفاع است وروی 7پله بنا شده است.

ارائه ی گزارشی از مقبره کورش کبیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

آرامگاه کورش کبیر درنزدیکی تخت جمشید می باشد.این آرامگاه دارای 11 متر ارتفاع است وروی 7پله بنا شده است.اطاقکی روی مقبره قراردارد که هفت متر مربع مساحت دارد بنظر می رسد عدد هفت درنزد ایرانیان مقدس بوده است . درضمن مقبره کورش وهمسرش زیر پله ها قردارد واطاقک روی مقبره ها نیست به گواهی تاریخ  درون این اطاقک اشیا ء گران بهایی نگهداری می شده است ووقتی اسکندر درون اطاقک رفت تا اشیا ء گرانبها را به غارت ببرد کتیبه ای بود که به سه زبان نوشته شده بود ودرآن کورش خودرا معرفی کرده بود . که اسکندربعداز خواندن آن بسیار تحت تاثیر قرار می گیرد واز خراب کردن آرامگاه منصرف می شود