لغو میزبانی والیبال - شبکه‌ما

طبق ایراد بنی اسرائیلی مسابقات برای خارج کردن ایران از گود مسابقات جهانی مربوط می شود که یادتان هست که تا به حال چند تا...

لغو میزبانی والیبال

دسته بندی ها:
توضیحات:

طبق ایراد بنی اسرائیلی مسابقات برای خارج کردن ایران از گود مسابقات جهانی مربوط می شود که یادتان هست که تا به حال چند تا از ورزش های ایرانی را به دلیل مسابقه ندادن بارژیم های سهیونیستی از دور مسابقات حذف کردند چون می گفتند که نباید مسائل سیاسی را به ورزش ربط بدهیم و حالا همین افراد که می گفتند ورزش ربطی به سیاست ندارد حق ایران را در رابطه با میزبانی مسابقات نوجوانان سطح جهان زیر پا می گذارند آن هم به خاطر مسئله کاملا داخلی و سیاسی