سیگاری نیستم ولی قلیان می کشم ! - شبکه‌ما

سیگاری نیستم اما هفته ای یکی دوبار قلیون می کشم این را افرادی می گویند که در باورشان این بطری شیشه ای بی ضرر است...

سیگاری نیستم ولی قلیان می کشم !

دسته بندی ها:
توضیحات:

سیگاری نیستم اما هفته ای یکی دوبار قلیون می کشم این را افرادی می گویند که در باورشان این بطری شیشه ای بی ضرر است جزو تاسف است که بگوییم ایرانیان جزو رکورد دارترین ها در جهان است و گاهی نیز تقریبا افراد هر روز می ایند و برای آن ها عادت شده است و اینکه چرا این دود امروزه انقدر افزایش یافته که می گویند که تفریح جوانان ما همه قلیون شده است ولی با سیگار مشکل دارند ولی قلیان را خوب می دانند که به دلیل کمبود تفریح است