الودگی اتاق عمل باعث نابینایی بیماران شد (ایران ) - شبکه‌ما

مجبور شدند که چهار نفر را برای ادامه درمان به تهران برسانند و این بیماران در ساری بستری بوده اند که وقتی چشم آن ها...

الودگی اتاق عمل باعث نابینایی بیماران شد (ایران )

دسته بندی ها:
توضیحات:

مجبور شدند که چهار نفر را برای ادامه درمان به تهران برسانند و این بیماران در ساری بستری بوده اند که وقتی چشم آن ها را باز کردند دیدند که چشم آن ها عفونت کرده و به دلیل الودگی اتاق عمل چشم خود را از دست داده اند و این ها بیمارانی بوده اند که بر اساس اب مروارید آمده بودند که چشم خود را عمل کنند و دچار کم بینایی و حتی نا بینایی شده اند که می گویند وزارت بهداشت که موضوع را پیگیری کردند متوجه این الودگی شده اند