روانشناسی رنگ ابی - شبکه‌ما

رنگ آبی خواص زیادی دارد که ارام کننده و تسکین کنند هو صلح طلب هست و هم چنین خلاقیت را در انسان زیاد می کند...

روانشناسی رنگ ابی

دسته بندی ها:
توضیحات:

رنگ آبی خواص زیادی دارد که ارام کننده و تسکین کنند هو صلح طلب هست و هم چنین خلاقیت را در انسان زیاد می کند و خنکی و پاکی و تمیزی از خواص بازرز آن است و از نظر روانشناسی رنگ ابی بیش از رنگ های دیگر باعث شادابی و کمتر خسته می شوند و افرادی که عاشق رنگ ابی هستند به شدت احساس امنیت دارند و عناصر اب و طبیعت را دوست دارند و به سرعت متوجه اشتباهات دیگران می شوند و برای اتاق بسیار ابی است و باعث کاهش انرژی می شود