اموزش رنگ ها در انگلیسی به کودکان - شبکه‌ما

چه خوب می شود که همیشه چیزهایی را که میخواهیم یاد بگیریم تصویری باشد چون این روش باعث می شود که فرد دیگر ان را...

اموزش رنگ ها در انگلیسی به کودکان

دسته بندی ها:
توضیحات:

چه خوب می شود که همیشه چیزهایی را که میخواهیم یاد بگیریم تصویری باشد چون این روش باعث می شود که فرد دیگر ان را فراموش نکند مخصوصا ذهن های کودکان که به راحتی رنگ ها را تشخیصص می دهند و یاد می گیرند و چقدر خوب می شود که این ها با اموزش این رنگ ها به کودکان خود انگلیسی را یاد بدهند حتی بدون اینکه خودشان در این راه کاری کرده باشند چون این روش تصویری همراه با تکرار رنگ هاست که به خوبی در ذهن بچه ها خطور می کند