سکه های دوره صفویه - شبکه‌ما

سکه در طول زمان های مختلف برای چیزهایمختلف استفاده می شده است که برای تجارت و نشان دادن قدرتت پادشاه و رهبر و همیشه یک...

سکه های دوره صفویه

دسته بندی ها:
توضیحات:

سکه در طول زمان های مختلف برای چیزهایمختلف استفاده می شده است که برای تجارت و نشان دادن قدرتت پادشاه و رهبر و همیشه یک طرف سکه به زبان عربی نوشته شده بود که کلا سکه های طلایی برای تاج گذاری از آن ها استفاده می شده است و موقع های بخصوص از سکه های طلا استفاده می کردند و سکه های نقره دست به دست می گشته و مردم در آن کار می کردند و سکه صفویه را در این جا میبینیم که چیزی که خیلی جالب است لا الله اله و محمد رسول الله در آن قرار دارد