کریم خان زند - شبکه‌ما

کریم خان زند پادشاهی بلند نظر و مردم نواز و دانش پرور و با سلیقه بود که در دوران کوتاهش در ایران منشا ابادانی های...

کریم خان زند

دسته بندی ها:
توضیحات:

کریم خان زند پادشاهی بلند نظر و مردم نواز و دانش پرور و با سلیقه بود که در دوران کوتاهش در ایران منشا ابادانی های بسیاری  در ایران شد و کریم خان حتی عنوان پادشاهی را بر خود نپذیرفت و خود را وکیل الرعیا نامید و از این رو به کریم خان شهرت یافت و از این رو اثار او با نام وکیل صورت گرفت و او شیراز را پایتخت خود قرار داد و چنان شد که این شهر را چنان باراید که شاه عباس صفوی اصفهان را آراییده بود