رفتارهای جالب توجه از حیوانات - شبکه‌ما

امروزه و در این عصر ماشینی حتی حیوانات هم به این نتیجه رسیده اند که باید شیوه ی زندگی خود را تغییر دهند.

رفتارهای جالب توجه از حیوانات

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروزه و در این عصر ماشینی حتی حیوانات هم به این نتیجه رسیده اند که باید شیوه ی زندگی خود را تغییر دهند. آنها فعالیت های جدیدی آموخته اند و تفرح های جدیدی برای خود دارند. که هرکدام به نوبه خود جالب توجه است. استفاده از لوازم بازی ای که انسانها متناسب با خود ساخته اند برای حیوانات جای بازی های پر جنب و جوشِ رایج در حیات وحش را گرفته است. البته گاهی هم این ابزار های ساخت بشر فراتر از حد قابل تطبیق برای این جانوران است و با آن به مشکل بر میخورند.

در این ویدئو نمونه هایی از این حرکات که توسط بزها، سگها، جغدها، اورانگوتانها و ... تقلید شده اند به تصویر در آمده است.