دوربین مخفی تیر خوردن - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی تیر خوردن را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت لذت ببرید در ابتدای دوربین مخفی جسد...

دوربین مخفی تیر خوردن

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی تیر خوردن را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت لذت ببرید

در ابتدای دوربین مخفی جسد مرد جوانی را می بینید که از دهانش خون ریخته است سپس یک فلش بک زده می شود و شما شاهد ماجرای این دوربین مخفی هستید همان فرد را می بینید که در ابتدای کار مرده بود او در حال صحبت کردن با گوشی تلفن است و همزمان در حال قدم زدن در پیاده رو سپس از گفتگویی که انجام میدهد معلوم می شود که در حال جروبحث با فردی است با گوشی در حال صحبت با او است سپس جر وبحث بالا گرفته  به صورتی که توجه افرادی که در حال گذر از آن منطقه هستند را جذب می کند وبه ناگهان صدای شلیک یک گلوله می آید و فردی که در حال صحبت بود به زمین می افتد انگار که گلوله خورده باشد افراد که تصور می کنند شخصی با اسلحه دوربین دار به او نشانهرفه است سریعا از محل فرار می کنند وبه فرد ی که از الکی تیر خورده اسن کمکی نمی کنند