دوربین مخفی جوکر - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی جوکر را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی شما شاهد مجموعه...

دوربین مخفی جوکر

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی جوکر را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی شما شاهد مجموعه ای از افرادی هستید که به تقلید از شخصیت قاتل و جانی جوکر دلقک با پوشیدن لباس دلقک وزدن ماسک آن افرادی را که می شناسند می ترسانند در قسمت اول این دوربین مخفی شما زنی را می بینید که به داخل خانه خود وارد می شود و با یکی از این دلقک های قاتل روبرو می شود وهل کرده در هنگام فرار به گلدان می خورد و سپس به زمین می خورد و فرار می کند یا در قسمتی دیگر فردی که می خواهد افرادی را در اداره بترساند وپشت دیوار پنهان می شود تا افراد به آن منطقه برسند و سپس ناگهانی جلوی آن ها ظاهر می شود بعضی از افراد نیز اصلا نمی ترسند و بدون تفاوت از کنار دلقک عبور می کنند در قسمت پایانی هم شما شاهد قسمتی از دوربین مخفی تیراندازی هستید که افرادی که در ایستگاه اتوبوس نشسته اند روی یکی از آن ها نشانه لیزری ظاهر می شود و سپس صدای شلیک گلوله که باعث فرا افرادی می شود که در ایستگاه نشسته اند.