دوربین مخفی بی خانمان - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی بی خانمان   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی بی خانمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی بی خانمان   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی ملاک به بازی گرفتن احساس مردم بوده است  قضیه از این قرار است که دو نفر برای این کار نقش بازی می کنند یکی از آن ها لباس های کهنه و پاره می پوشد و کیسه ای به پشت دراد و خود را شبیه به افرادی که بی خانمان هستند در می آورد و با کیسه ای که در پشت دارد در خیابان ها رفت و آمد می کند و در مکانی مستقر شده و زیر انداز خود را آنجا پهن می کند و می نشیند سپس نفر دوم در نزدیکی همان مکان با پاکتی که در آن پر از خوراکی است ظاهر می شود که در حال صحبت با گوشی تلفن همراه است و پاکت خود را روی زمین قرار می دهد در همین لحظه فرد بی خانمان به پاکت مزدیک شده و آن را بر میدارد افراد این صحنه را می بینند ولی تعدادی از افراد هیچ هشداری نمی دهند و انگار که هیچی ندیه اند واز آن منطقه عبور می کنند