دوربین مخفی صورت زخمی - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی صورت زخمی   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی صورت زخمی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی صورت زخمی   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی پسر جوانی را می بیند که قسمت بالایی صورتش را به طور ماهرانه ای  گریم کرده است که انگار از جای بلندی افتاده است و به آن  منطقه از صورتش ضربه ای محکم وارد شده است  و خون از آن ناحیه جاری شد است سپس با عجله از کنار افراد عبور می کند واز آنها سوال می کند که بیمارستان کجاست افراد نیز به دقت به زخم روی صورت او نگاه می کنند و ادرس بیمارستان را به او می دهند که در هیمن موقعه پسر جوان خود را به زمین می اندازد و طوری وانمود می کند که انگار حالش بد است و نمی تواند به بیمارستا برود افراد نمی دانند چی کار کنند و نه می توانند او را رها کنند و نه کار دیگه ای انجام دهند و بلاتکلیف می مانند تا اینکه او قضیه دوربین مخفی را با لبخندی لو می دهد وافراد تازه متوجه می شوند و لبخند می زنند