دوربین مخفی اشک خونی - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی اشک خونی   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی اشک خونی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی اشک خونی   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی پسر جوانی را مشاهده می کنید که با ترفندی در هنگام گریه کردن اشک های او به رنگ قرمز هستند و انگار که در حال  خون گریه کردن است و بعد شروع می کند به صحبت کردن با افراد و در حال صحیت کردن چشمهایش را فشار می دهد واشک های ساختگی که به رنگ خون هستند از چشم ها او جاری می شوند و افراد را متعجب می کند و آنها کمی نیز می ترسند و به او می گویند که از چشمهایش اشک  خونی در حال ریختن است و پسر جوان از آنها درخواست می کند تا چشم او را پاک کنند که افراد قبول نمی کنند واز منطقه فرار می کنند