دانشجویان کلمبیایی و تصنیف « جان جهان» از استاد شجریان - شبکه‌ما

دكتر باقري متولد سال 1347 (يكي از روستاهاي اقليد فارس) است.

دانشجویان کلمبیایی و تصنیف « جان جهان» از استاد شجریان

توضیحات:

دكتر باقري متولد سال 1347 (يكي از روستاهاي اقليد فارس) است.

دکتری زبان و ادبیات فارسی:   دانشگاه تربیتمدرس، سال 1379

 كارشناسی­ارشد زبان و ادبیات فارسی:   دانشگاه تربیت معلم، سال 1373

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی:    دانشگاه تهران، سال1370

دكتر باقري به عنوان استاد اعزامي  به كشور كلمبيا سفركرده اند تا به مدت دوسال در آنجا به دانشجويان، زبان و ادبيات فارسي بياموزند. ضمن آرزوي سلامتي و توفيق  براي ايشان و با اجازه از محضرشان، ویدئو های ارسالی ایشان از فعالیت های کلاسی دانشجویانشان را منتشر میکنیم.

در این پروژه ی کلاسی دانشجویان پس از تمرینات لازم تصنیف زیبای جان جهان از استاد شجریان را ارائه کرده اند که بسیار هم موفق بوده اند.