اموزش رنگ ها به کودکان - شبکه‌ما

چه خوب می شود که همیشه چیزهایی را که میخواهیم یاد بگیریم تصویری باشد .

اموزش رنگ ها به کودکان

دسته بندی ها:
توضیحات:

چه خوب می شود که همیشه چیزهایی را که میخواهیم یاد بگیریم تصویری باشد . این روش باعث می شود که فرد دیگر ان را فراموش نکند مخصوصا ذهن های کودکان که به راحتی رنگ ها را تشخیصص می دهند و یاد می گیرند .  چقدر خوب می شود که این ها با اموزش این رنگ ها به کودکان خود فارسی  را یاد بدهند حتی بدون اینکه خودشان در این راه کاری کرده باشند چون این روش تصویری همراه با تکرار رنگ هاست که به خوبی در ذهن بچه ها خطور می کند