کوروش بزرگ - شبکه‌ما

این داستان ناگفته هایی از یک تمدن است .داستان یک امپراتوری . داستان اراده ردی ه جهان همانند او به خود ندید.

کوروش بزرگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

این داستان ناگفته هایی از یک تمدن است .داستان یک امپراتوری . داستان اراده ردی ه جهان همانند او به خود ندید.پادشاهی که شکوه جهان گشاهی و روح بزرگ انسانی اش از او شخصیتی بی مانند و دست نیافتنی افرید .بیش از 2500 سال از سلسله هخامنشیان می گذرد و فرمانروایان بسیاری در جهان پدیدار گشته اند و به قدرت رسیدند و جهان گشایی کردند .بر شاهان دیگر غالب شدند و فاتحانه تاج افتخار بر سر نهادند اما شمار اندکی توانستند مانند هخامنشیان تاریخ را ادامه دهند سپس ماد ها امدند