شاه عباس صفوی - شبکه‌ما

شاه عباس بزرگ صفوی چشم انداز بزرگ اجتماعی و اقتصادی و مذهبی ایران بوده است.

شاه عباس صفوی

دسته بندی ها:
توضیحات:

شاه عباس بزرگ صفوی چشم انداز بزرگ اجتماعی و اقتصادی و مذهبی ایران بوده است.او یکی از شهر های زیبای ایران را بر آورد به نام اصفهان .جایی که در آن بسیاری از متفکرین و صنعت گران را گرد هم اورد . او اثر طلایی هنر ایرانی را رقم زد و اسلام شیعه را به میان و به عنوان دین رسمی برگزید.هم اکنون که اصفهان به این زیبایی است را مدیون شاهان بزرگ قدیمی مانند همین شاه عباس صفوی هستیم که این گونه زیبا آن جا را بر آورد کرده است