منار جنبان اصفهان - شبکه‌ما

هفتصد سال از عمر منارجنبان اصفهان می گذرد و آن هم چنان تکان می خورد و می لرزد و نیروی انتقال حرکت در آن بی...

منار جنبان اصفهان

دسته بندی ها:
توضیحات:

هفتصد سال از عمر منارجنبان اصفهان می گذرد و آن هم چنان تکان می خورد و می لرزد و نیروی انتقال حرکت در آن بی نظیر است . تخستین بنای ضد زلزله در جهان می باشد که به آن مننار جنبان می گویند .در گذشته این کار را کرده بودند که بگویند این بنا این قابلیت را دارد که در برابر زلزله مقارم باشد پس در اینده این بناهارا بیشتر کنید تا در مقابلل زلزله در امان باشید و از قدیم تا کنون حرکت این بناها باور نکردنی و جالب بوده است