ضرب المثل نه خانی امده نه خانی رفته - شبکه‌ما

شخصی بود که خیلی دوست داشت که خیلی ثروت داشته باشد و مانند خان ها زندگی کند و با وجود ثروت کمی که داشت ولخرجی...

ضرب المثل نه خانی امده نه خانی رفته

دسته بندی ها:
توضیحات:

شخصی بود که خیلی دوست داشت که خیلی ثروت داشته باشد و مانند خان ها زندگی کند و با وجود ثروت کمی که داشت ولخرجی زیادی می کرد تا مردم او را صفر قلی خان صدا بزنند.روزی از همین روز ها او می گفت که کاش ثروتی داشتم و در بین مردم شهر مشهور و معروف بودم.در این صورت دیگر احتیاجی نبود که برای بدست اوردن لقمه ای خود را به زحمت بیندازم . در همین افکار بود که یک دفعه تصمیم گرفت به بازار برود و یک خربزه ای خرید که ...