گلشن ارم - شبکه‌ما

گلشن ارم شیراز مربوط به دوره سلجوقیان می باشد که باغ بزرگی دارد که در گذشته توسط پادشاه عربستان در رقابت با بهشت ساخته شده...

گلشن ارم

دسته بندی ها:
توضیحات:

گلشن ارم شیراز مربوط به دوره سلجوقیان می باشد که باغ بزرگی دارد که در گذشته توسط پادشاه عربستان در رقابت با بهشت ساخته شده بوده است .پس از صفویه در زمان زندیه ارم در مالکیت سران زندیه بوده است و سپس به ایل قشقایی دست به دست شده است.در نهایت در دهه پنجان گلشن ارم به دانشگاه شیراز داده می شود که به آن عفیف نیز می گوید .مساحت گلشن نزدیک به 11 هزار متر مربع هست و درهای ورودی ارم در ضلع شمالی وجود دارد و زیبا می باشد