شوخی فردوسی پور با کفش ویسی - شبکه‌ما

عادل فردوسی پور این مجری توانمند صدا سیما و بر نامه ورزشی و داغ نود این بار با عبدالله ویسی سر شوخی را باز می...

شوخی فردوسی پور با کفش ویسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

عادل فردوسی پور این مجری توانمند صدا سیما و بر نامه ورزشی و داغ نود این بار با عبدالله ویسی سر شوخی را باز می کند و می پرسد که کفش هایتان را تازه گرفتید و او می گوید که بله و عادل فردوسی پور دوباره می پرسد که تنگ بود ؟عبدالله ویسی در پاسخ می گوید که خیر خوب بود و تنگ نبود .فردوسی پور می گوید که وقتی دور زمین راه می رفتی به نظر اصلا تو این کفش ها راحت نبودید که وقتی به آن ها گفتند که یک کفش برایش بخرند متوجه شدند که شماره کفش ها تفاوت زیادیست