آرامگاه سعدی - شبکه‌ما

سعدی شیرازی بزرگترین شاعر بعد از فردوسی می بوده است و دنیا را روشن ساخت طوری که هنوز بعد از گدشتن 7 قرن هم چنان...

آرامگاه سعدی

دسته بندی ها:
توضیحات:

سعدی شیرازی بزرگترین شاعر بعد از فردوسی می بوده است و دنیا را روشن ساخت طوری که هنوز بعد از گدشتن 7 قرن هم چنان نام و اشعار او برقرار  است . او در شیراز و در خانواده اس هنر دوست به دنیا امد و تحصیلات خود را در شیراز گذراند و برای تحصیلات عالیه به بغداد رفت .سفر او پس از 35 سال با برگشت به شیراز ادامه یافت که بوستان و گلستان اثار بی نظیر او می باشد که تا این زمان نیز حتی سخن گفته است .بعد از گذشتن 700 سال هنوز روان ترین و زیباترین اشعار متعلق به اوست