تلخی های بیماری شیرین - شبکه‌ما

تولد کاشف انسولین بهانه ای شده که یک روز در سال را مختص به این بیماری بدهند و توجه افراد را به این بیماری بیشتر...

تلخی های بیماری شیرین

دسته بندی ها:
توضیحات:

تولد کاشف انسولین بهانه ای شده که یک روز در سال را مختص به این بیماری بدهند و توجه افراد را به این بیماری بیشتر جلب کند که این بیماری به قدری تلخ است که می گویند این دیابت یک بیماری مزمن می باشد که ناتوان کننده با هزینه هنگفت می باشد که کل جهان با آن مواجه هستند و مهار آن همه همت دنیا را تلقی می کند و گاهی شاید هیچ چیزی شیرین تر از قند نباشد ولی این بیماریی گاهی انقدر تلخ می شود که قند را نیز تلخ می کند که از جوانی خیلی ها دچار مرض قند می شود