ریزش پل جمهوری در قم - شبکه‌ما

حادثه‌ای دیگر و جراحت و خسارت ناشی‌ از ریزش پل جمهوری در قم را داریم که قرار اس این پل بعد از تکمیل منطقه 2...

ریزش پل جمهوری در قم

دسته بندی ها:
توضیحات:

حادثه‌ای دیگر و جراحت و خسارت ناشی‌ از ریزش پل جمهوری در قم را داریم که قرار اس این پل بعد از تکمیل منطقه 2 و 4 قم را به هم متصل کند دیشب در بتن ریزی ریزش کرد .در بررسی های اولیه که فعلا می توان اظهار نظر کرد می گویند که احتمالا به دلیل نقص داربست ها بوده است که به خوبی پایه گذاری نشده اند .بر اثر این حادثه 15 نفر از کارگرانی که روی این پل بودند راهی بیمارستان شدند و گاها بعضی از آن ها از هوش رفتند