مجانی شدن شیمی درمانی - شبکه‌ما

از هفته اینده قرار است که هزینه های شیمی درمانی برای بیماران صفر شود و این هزینه های سنگین را قرار است از دوش بیماران...

مجانی شدن شیمی درمانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

از هفته اینده قرار است که هزینه های شیمی درمانی برای بیماران صفر شود و این هزینه های سنگین را قرار است از دوش بیماران بر دارند .بخش های شیمی درمانی که خدماتشان بهتر ارائه می شود طبق صحبت های رئیس سازمان غذا و دارو از نظر امکانات و پرنسل تقویت می شود .همچنین برای خود بیماران نیز برخی از داروها رایگان می شود و بدهی آن ها صفر می شود و هم چنین داروهای گران قیمتی که نمیشود آن ها را رایگان کرد هم به بیماران بی بضاعت کمک می شود