میمون معتاد - شبکه‌ما

بعضی از انسان ها واقعا چه موجودات بدی هستند .

میمون معتاد

دسته بندی ها:
توضیحات:

بعضی از انسان ها واقعا چه موجودات بدی هستند .وقتی انسان ها را که با بقیه فرق دارند و حتی به حیوان ها هم رحم نمی کنند که هیچ به همزاد های خود هم رحم نمی کنند می بینیم چه افسوسی به انسان بودن خودمان می خوریم.این میمون بیچاره را نیز سیگاری کرده اند .به راحتی بعضی ها می توانند کاری کنند که حیوانات به زبان انسان ها حرف بزنند و کارهایی را یاد بگیرند و هر کاری از ان ها بخواهیم انجام دهند ولی هیچ موقع نمی شود بعضی از ادم ها را انسان تربیت کرد