دوربین مخفی خواهر روحانی - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی خواهر روحانی  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی خواهر روحانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی خواهر روحانی  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما خواهر روحانی را می بینید که کارتنی بزرگ را به دست دارد و در حال حمل کردن آن است البته وقتی دوربین از پشت سر خواهر روحانی نشان می دهد تصور این گونه است اما وقتی که زاویه دوربین عوض شده و از روبرو نشان می دهد می بینید که ته کارتن باز است و فردی در حال حرکت کردن است و اوست که کارتن را حرکت می دهد و خواهر روحانی کاری انجام نمی دهد حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می رویم خواهر روحانی شبیه به کسانی که خست هشده باشد تلو تلو می خورد افرادی که از پشت می بینند برای کمک به خواهر روحانی به طرف او می آیند وخواهر روحانی نیز کارتن بزرگ را روی زمین قرار می دهد افراد کارتن را گرفته و می خواهند بلند کنند اما نمی توانند وزورشان به کارتن نمی رسد و بسیار شرمنده می شوند و دوباره امتحان می کنند و باز هم فایده ای ندارد