دوربین مخفی مرگ و زندگی - شبکه‌ما

مرگ و زندگی را در این ویدیو و دوربین مخفی ببینید.

دوربین مخفی مرگ و زندگی

دسته بندی ها:
توضیحات:

مرگ و زندگی را در این ویدیو و دوربین مخفی ببینید.در این دوربین مخفی به ظاهر به کسی تیر می زنند و الکی لکه خون نیز در پیراهن او می اندازند و او فکر می کند که واقعا تیر خورده است و او را در ابولانس می گذارند و در نهایت هم به زور در تابوت می گذارند .این دوربین مخفی واقعا خیلی ترسناک و بد هست که امیدوارم برای هیچ کسی اتفاق نیفتد.چقدر بد می شود که اگر در این میان کسی ناراحتی قلبی داشته باشد و یا سکته کند