دوربین مخفی همه شکلات ها رو خوردم - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی همه شکلات ها رو خوردم  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی همه شکلات ها رو خوردم

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی همه شکلات ها رو خوردم  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی پدر ومادر ها به فرزندان خود می گویند که تمام شکلات های آنها را خورده اند و سپس عکس العمل فرزندان خود را در قبال گفته خود می بینند و از آنها در خواست می کنند که او را ببخشند در کشور های غربی 31 اکتبر را که بیشتر با نام روز هالووین معروف است جشن می گیرند یکی از سنت های قدیمی این شب  دست به سبد شدن بچه ها برای گرفتن شکلات از منازل افراد است آنها در این روز به در خانه همه افراد می روند وآنها نیز باید به بچه ها شکلات  می دهند تقریبا می توان گفت که بچه ها تمام روز را صرف رفتن به منازل مردم وجمع آوری کردن شکلات می پردازند و برای جمع کردن شکلات ها خیلی زحمت می کشندو وقتی با این حرف پدر و مادر که گفته می شود که همه شکلات های آنها را خورده اند مواجه می شوند  خیلی اعصابشان بهم  می ریزد